top of page

Food & Talk Seminar -arvonta:
Arvonnan säännöt
 

1. Järjestäjä


Arvonnan järjestäjä ja toteuttaja:
Food Camp Finland Oy

2. Osallistumiskelpoisuus


Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastanneet Food & Talk Seminar -kyselyyn 15.11.2019 klo 24 mennessä. Food Camp Finlandin työntekijät eivät saa osallistua arvontaan. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

3. Osallistumisaika


Osallistumisaika on 6.11.–15.11.2019 klo 24 välisenä aikana.

4. Osallistuminen

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on Food & Talk Seminar -kyselyyn vastaaminen 15.11.2019 klo 24 mennessä.

5. Palkinto


Palkintona on lippupaketti,joka sisältää kaksi lippua Food & Talk Seminaariin. Seminaari järjestetään 5.5.2020 Helsingin Wanhassa Satamassa. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

6. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen luovutus


Food Camp Finland Oy arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti. Arvonta suoritetaan 20.11.2019 mennessä.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä ja asuinpaikkakuntansa voidaan julkaista järjestäjän Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto luovutetaan voittajalle erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen.  Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon. Mikäli palkinnon voittaja on alle 18-vuotias tai voittaja kuuluu Food Camp Finlandin henkilöstöön ja on osallistunut voittojen arvontaan, hänen osallistumisena hylätään ja arvotaan uusi voittaja. Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen antamillaan yhteystiedoilla, puhelimitse tai sähköpostitse, 25.11.2019 mennessä, arvotaan uusi voittaja 26.11.2019. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 29.11.2019 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa arpajaisveron.

8. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Food Camp Finland Oy:n kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Food Camp Finland ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

9. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

10. Arvonnan säännöistä ja niiden noudattamisesta

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

bottom of page